News


12/12/2018 Douane ondersteunt 3C in België

Op 23 oktober verscheen een oproep voor kandidaat-ondernemingen om in te stappen in een pilootproject ‘3C’. Uit de vele kandidaturen viel de keuze uiteindelijk op zes ondernemingen die vanaf januari 2019 in piloot zullen draaien. Via deze projecten wil de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, in nauw partnerschap met de bedrijven in kwestie, hun zogenaamde customs competence centers in België actief gaan ondersteunen.

05/12/2018 Onderhoudsweekend IT in december

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 8 en 9 december. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

03/12/2018 Verslag WG Uitgaan

Op 31 oktober kwamen de leden van de werkgroep Uitgaan samen. Ze bespraken onder andere de nieuwe definitie exporteur volgens de UCC, de procedure voor de boordprovisie en de stand van zaken van CODECO IN.

30/11/2018 Verslag Stuurgroep

Op 21 november kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. Ze evalueerden de Algemene vergadering die op 6 november plaatsvond. Verder bespraken ze nieuwe agendapunten voor de werkgroepen en deelde het secretariaat de resultaten mee van de regionale werkgroepen.

27/11/2018 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 28 september kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud, de testen van het transfer bericht in het kader van ECS Fase 2 en de richtlijnen alternatieve bewijsstukken.

22/11/2018 Brochures e-commerce accijnsgoederen online

Binnen de werkgroep Accijnzen werden 2 brochures opgesteld rond de e-commerce van accijnsgoederen. Die zijn nu te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De ene brochure handelt over e-commerce vanuit België en de andere heeft betrekking op e-commerce vanuit een andere lidstaat naar België. Ook aan de particulieren werd gedacht en daarvoor werd een promofilmpje en een FAQ gemaakt naar aanleiding van Black Friday morgen.

20/11/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 11 oktober kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Ze bespraken de aanpassing van de omzendbrief over de noodprocedure NCTS, de vorderingen van de projectgroep Beroepsbekwaamheid en de herziening van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen. De dienst Tarief lichtte eveneens de nieuwe circulaire over motorvoertuigen voor verzamelingen toe.

14/11/2018 Verslag WG Accijnzen

Op 19 oktober kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. Ze bespraken onder andere de afgifte van de vergunning Geregistreerde afzender. Na 1 januari 2019 zullen de vergunninghouders Geregistreerde afzender niet meer met de papieren AGD-IMP kunnen werken, maar met de e-AD. De leden bespraken ook de gevolgen van Arrest C-64/15 over de bevoegde lidstaat bij invordering van tekorten op e-AD, de verwachte publicaties over e-commerce en accijnzen en de interpretatie van verliespercentages bij tekorten op e-AD.

09/11/2108 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 11 oktober kwamen de leden van de werkgroep Communicatie en Marketing samen. Ze bespraken de communicatie over PLDA, de globale resultaten van de klantenbevraging, de communicatie over de brexit en feedback over het seminarie "10 jaar AEO".

07/11/2018 Presentatie van de Algemene Vergadering

Op 6 november vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van het Nationaal Forum plaats. De convenors informeerden de leden over de resultaten en de komende prioriteiten van hun werkgroepen. De administrateur-generaal van de administratie, Kristian Vanderwaeren, presenteerde de prioriteiten van zijn nieuw managementplan. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, sloot het evenement af met een toespraak, o.a. om de leden te bedanken voor hun medewerking.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS