News


30/11/2017 Inleefstages van start

Vandaag sloten DSV Belgium en SCOTT (Europe) Distribution Center NV de eerste stagecontracten af samen met de douane om wederzijdse inleefstages te organiseren. Het gaat hierbij om een pilootproject waaraan enkele bedrijven zullen deelnemen om het AEO-partnership te versterken en tegelijkertijd het concept van co-creatie verder uit te bouwen.

29/11/2017 Planning uitrol NCTS-RW en EMCS 3.3

Op 16 november kwam de werkgroep ICT-Software providers samen. De volgende update van PLDA (17.9) zal plaatsvinden in januari. De verwachte planning van de uitrol van NCTS-RW en EMCS Fase 3.3 is te raadplegen in het verslag. Verder bespraken de leden technische vraagstukken in verband met onder andere de elektronische DV1, EORI bij invoer en de CUSCAR.

23/11/2017 Verplicht elektronische aankomstmelding voor exportcontainers

Om het verwerken van de exportbewegingen efficiënter te laten verlopen, moeten terminaloperatoren vanaf 4 juni 2018 de aankomstmelding voor exportcontainers doen via een elektronisch bericht. Dit kan in Edifact-formaat (CODECO IN) of in XML-formaat (Charge Report met containernummer). Deze aanpassing gebeurt in het kader van de automatisering van het exportproces.

20/11/2017 Verslag Stuurgroep

Op 10 november kwam de Stuurgroep bijeen. De convenors gaven een stand van zaken van de activiteiten van hun werkgroep. De Stuurgroep wees enkele nieuwe agendapunten toe aan werkgroepen.

13/11/2017 Verslag Regionaal overleg Bergen

Op 25 oktober kwamen de leden van de regionale werkgroep van Bergen bijeen. De leden van de douaneadministratie lichtten de procedure "buffering" toe, evenals het REX-systeem. De resultaten en de prioriteiten van de nationale werkgroepen werden ook meegedeeld. Verder was er ruimte om vragen te stellen.

06/11/2017 Erkenning douaneopleiding

Op 16 oktober kwam de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen zal in het kader van de professionele beroepsbekwaamheid toch opleidingen certificeren. Hiervoor moet ze zich intern organiseren en middelen vrijmaken. In afwachting van de certificering, kan de privésector zich reeds richten naar de minimumcriteria opgenomen in het vorig verslag.

31/10/2017 Verslag WG Uitgaan

Op 29 september kwam de werkgroep Uitgaan bijeen. Marc Michiels van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit gaf een toelichting over de nieuwe BTW-circulaire Uitvoer. Verder bespraken de leden de verplichte rapportering bij uitvoer van de MRN via een elektronisch bericht, het alternatief bewijs bij doorvoer en het probleem van de 2de uitvoeraangifte bij consolidatie. Dit laatste onderwerp vormt een prioriteit voor 2018 voor de werkgroep.

30/10/2017 Verslag WG Binnenbrengen

Op 29 september kwam de werkgroep Binnenbrengen bijeen. De leden bespraken o.a. de rapportering van lege containers op de vrachtlijst, het ontwerp van circulaire EiDR, de modaliteiten van de ATO en de overbrenging tussen RTO's.

27/10/2017 EU Trader Portal

Op de laatste vergadering van de werkgroep Bijzondere regelingen werd het nieuw Customs Decision System voorgesteld, het Europees systeem voor grensoverschrijdende vergunningen. Hiermee gelinkt is het EU Trader Portal, de unieke toegang voor economische operatoren tot CDS. Lees in de infofiche waarom het EU Trader Portal nuttig is voor jou.

25/10/2017 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 14 september kwam de regionale werkgroep Leuven bijeen. De leden bespraken de vorderingen van de elektronische aanzuivering van de uitvoeraangiftes, de modaliteiten van de ATO en de visie van de werkgroep over e-commerce.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS