News


18/02/2019 Handelsovereenkomst EU - Japan

Zoals vermeld op de werkgroep Algemene bepalingen van 8 februari publiceerde de douaneadministratie een nota over het recent afgesloten handelsakkoord tussen de EU en Japan. De nota herneemt de belangrijkste elementen uit het akkoord op vlak van douane. Informeer je over de voordelen voor jouw onderneming.

12/02/2019 Aangepaste nota alternatieve bewijsvoering bij transit

Na feedback van de privésector meegedeeld binnen het Nationaal Forum, heeft het departement Processen en Methodes de nota over de alternatieve bewijsvoering in het kader van douanevervoer aangepast.

11/02/2019 Brexit: De gevolgen voor Bindende Tariefinlichting (BTI)

Vragen omtrent de gevolgen van de brexit voor het gebruik van een Brits BTI voor handel met de EU? De douaneadministratie stelde een infofiche op met advies over de versnelde procedure voor het aanvragen van een BTI in België.

08/02/2019 Oproep inleefstages

Zoals op de vergadering van de werkgroep Algemene bepalingen van 8 februari meegedeeld, organiseert de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook in 2019 wederzijdse inleefstages tussen de administratie en AEO-partners. Als AEO-bedrijf kun je je kandidaat stellen om hieraan deel te nemen, dit ten laatste op woensdag 20 februari 2019.

04/02/2019 Verslag SWG Brexit

Op 28 januari kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. Ze bespraken de stand van zaken van de "Q&A fytosanitaire en veterinaire goederen", de Q&A "Short sea binnenbrengen/uitgaan" en de acties omtrent communicatie & awareness, zoals de actie over de EORI-nummers.

01/02/2019 Verslag regionaal overleg Luik

Op 12 oktober kwamen de leden van het regionaal overleg Luik samen. De administrateur-generaal van de douaneadministratie stelde zijn nieuw managementplan voor. Verder werd het project Be Gate voorgesteld en de herbeoordeling van de vergunningen en e-commerce besproken.

31/01/2019 Brexit: Q&A short sea

Update: 21/02/2019

De leden van de subwerkgroep Brexit van het Nationaal Forum hebben een tweede Q&A opgesteld in het kader van de brexit. Deze keer handelen de vragen over het proces van binnenbrengen en uitgaan van goederen via short sea. De Q&A kwam tot stand door de samenwerking van de privésector en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

30/01/2019 Verslag regionaal overleg Hasselt

Het regionaal forum van Hasselt hield zijn eerste bijeenkomst van het jaar op 22 januari. De douaneambtenaren van Regio Hasselt gaven toelichting over onder andere volgende onderwerpen: aan welke termijnen de operatoren zich dienen te houden bij het voorleggen van alternatieve bewijzen in het kader van transitaangiftes, wat te doen bij tekorten bij T-documenten en hoe de periodieke afrekening bij actieve veredeling en douane-entrepot dient te gebeuren.

23/01/2018 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 28 november kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen. Ze bespraken onder andere een voorstel voor noodprocedure voor ECS, de toepassing van het Electronic Transport Document en de herevaluatie van RTO-vergunningen.

18/01/2019 Brexit: Q&A fytosanitaire en veterinaire goederen

De leden van de subwerkgroep Brexit van het Nationaal Forum hebben een Q&A opgesteld over fytosanitaire en veterinaire goederen in het kader van de brexit. De Q&A kwam tot stand door de samenwerking van de privésector, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS