15/02/2021 Geldigheidstermijn T-documenten

Op verschillende regionale fora werden de geldigheidstermijnen van de T-documenten besproken. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) heeft namelijk via een interne nota deze geldigheidstermijnen in de verschillende regio's geharmoniseerd.

Deze informatie wenst de AAD&A ook te delen met de economische operatoren, want zo kan je weten welke termijn je kan verwachten voor je transport.

Standaard tijdslimiet gegeven door het Belgische kantoor van vertrek voor het aanbrengen van goederen op het kantoor van bestemming (uitgedrukt in kalanderdagen)

Transportmiddel, land van bestemming en geldigheidstermijn:

a) Vervoer over de weg

 • België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland: 4 dagen
 • Andere lidstaten en de landen van gemeenschappelijk douanevervoer*: 8 dagen

b) Vervoer langs waterwegen

 • België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland: 8 dagen
 • Duitsland, Frankrijk: 10 dagen
 • Andere lidstaten en de landen van gemeenschappelijk douanevervoer*:  

-    15 dagen

-     21 dagen (op verzoek economische operator)

c) Vervoer per spoor

 • België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland: 8 dagen
 • Duitsland, Frankrijk: 10 dagen
 • Andere lidstaten en de landen van gemeenschappelijk douanevervoer*: 15 dagen

d) Gecombineerd vervoer weg/waterwegen of weg/spoor

 • België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland: 8 dagen
 • Duitsland, Frankrijk: 10 dagen
 • Andere lidstaten en de landen van gemeenschappelijk douanevervoer

-    15 dagen

-    21 dagen (op verzoek economische operator)

Deze termijnen zijn niet bindend en kunnen worden aangepast aan de omstandigheden van elk douanevervoer. Wil je graag een langere of kortere termijn toepassen op een bepaald douanevevoer? Vraag dit dan aan het Belgische kantoor van vertrek en vermeld de redenen voor je aanvraag.

* (EVA-landen en andere landen aangesloten bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer: Turkije, Noord-Macedonië, Servië en Verenigd Koninkrijk) Let op: Noord-Ierland blijft voor douanevervoer deel uitmaken van de Europese Unie

Labels: