07/07/2021 Verplichte toepassing van het volledige exportproces in Zaventem - update

Sinds 1 april 2021 is het volledige exportproces verplicht voor luchtvracht in Zaventem. Zoals meegedeeld op het regionaal overleg Leuven, voorzag de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een overbruggingsperiode tot en met 30 juni 2021 om operatoren de kans te geven de berichtenstroom te optimaliseren.

Op 1 juli 2021 eindigde deze overbruggingsperiode en dien je bijgevolg de berichten “Charge report” en “Transfer” verplicht in te sturen. 

Om de berichten in de exportflow aan elkaar te kunnen linken is het hanteren van een uniforme werkwijze noodzakelijk:

  1. Structuur van de MAWB: prefix hyphen serial vb. 123-87654321 
  2. Package Type: PK

De technische documentatie is aangepast met een voetnoot en kan je raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Het betreft de technische documentatie van volgende berichten: 

  • Charge Report (aankomstmelding/IE507) 
  • Transfer 
  • Confirmation Handling 
  • Exportmanifest