invoer

07/07/2021 Verplichte toepassing van het volledige exportproces in Zaventem - update

Sinds 1 april 2021 is het volledige exportproces verplicht voor luchtvracht in Zaventem. Zoals meegedeeld op het regionaal overleg Leuven, voorzag de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een overbruggingsperiode tot en met 30 juni 2021 om operatoren de kans te geven de berichtenstroom te optimaliseren. Op 1 juli 2021 eindigde deze overbruggingsperiode.

05/05/2021 Publicatie boetecatalogus

Tijdens de Stuurgroep van 23 april kondigde de douaneadministratie de publicatie over de afhandeling van inbreuken inzake douane, de boetecatalogus, aan. De publicatie is te raadplegen op Fisconetplus.

26/04/2021 Planning ICS2: geef je input

Ben je air carrier of freight forwarder met een EORI-nummer afgegeven door de Belgische douane? Dan willen we graag jouw input voor de planning van ICS 2, release 2.

23/04/2021 Vak 2 verplicht voor de invoeraangifte

Sinds 1 mei 2020 is het verplicht om vak 2 van de invoeraangifte in te vullen. Tijdens de Stuurgroep van het Nationaal Forum op 23 april 2021 benadrukte de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen dat de operatoren vak 2 correct dienen in te vullen.

04/12/2020 Circulaire terugbetaling en kwijtschelding

Tijdens de vergadering van de werkgroep Europese en algemene bepalingen van 26 november werd de publicatie op Fisconetplus van de circulaire betreffende terugbetaling en kwijtschelding meegedeeld. De circulaire informeert over de terugbetaling, kwijtschelding of teruggave van belastingen als gevolg van het in het vrije verkeer brengen en/of bij het in verbruik stellen van goederen uit derde landen of bij de uitvoer van goederen naar derde landen.

23/04/2020 Vak 2 verplicht voor de Invoeraangifte

Vanaf 1 mei 2020 zal het verplicht zijn om vak 2 van de invoeraangifte in te vullen. Sinds maart kan je reeds vrijblijvend informatie over de afzender of exporteur vermelden. Eind 2019 deelde de douaneadministratie deze verplichting mee.

27/10/2016 - EORI bij invoer verplicht

Economische operatoren die invoeren zijn vanaf PLDA v17.0 (installatie gepland op 7 januari 2017) verplicht om zich te identificeren aan de hand van een EORI-nummer (vak 8).

Abonneren op RSS - invoer