23/04/2020 Vak 2 verplicht voor de Invoeraangifte

Zoals meegedeeld in Supplement 81 van het Enig Document (18 november 2019) is het invullen van vak 2 op de invoeraangifte verplicht vanaf 1 mei 2020. Tijdens de Werkgroepen ICT - Softwareproviders en de regionale fora werden de leden geïnformeerd over deze aankomende verplichting. 

Om operatoren de kans te geven de nodige wijzigingen in hun systemen door de te voeren besliste de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen deze vooropgestelde datum van 1 maart 2020 te verplaatsen naar 1 mei 2020  (Supplement 83 van het Enig Document). 

Vanaf 1 mei 2020 is de invulling van vak 2 dus verplicht, maar dit kan sinds 5 maart al vrijblijvend. In vak 2 dien je informatie over de afzender of exporteur te vermelden. Zo dien je de naam & het adres te vermelden; het EORI-nummer is niet verplicht.