Uitvoer

07/07/2021 Verplichte toepassing van het volledige exportproces in Zaventem - update

Sinds 1 april 2021 is het volledige exportproces verplicht voor luchtvracht in Zaventem. Zoals meegedeeld op het regionaal overleg Leuven, voorzag de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een overbruggingsperiode tot en met 30 juni 2021 om operatoren de kans te geven de berichtenstroom te optimaliseren. Op 1 juli 2021 eindigde deze overbruggingsperiode.

28/05/2021 Toelichting ECS2 tijdens regionaal overleg Leuven

Op 26 mei namen de leden van het regionaal overleg Leuven deel aan een infosessie over ECS2 (Export Control System). Tijden deze sessie kregen ze informatie over het proces, het transferbericht en de documenten op te nemen in het "charge report".

05/05/2021 Publicatie boetecatalogus

Tijdens de Stuurgroep van 23 april kondigde de douaneadministratie de publicatie over de afhandeling van inbreuken inzake douane, de boetecatalogus, aan. De publicatie is te raadplegen op Fisconetplus.

12/04/2021 Verplichte toepassing van het volledige exportproces in Zaventem - update

Sinds 1 april 2021 is het volledige exportproces verplicht voor luchtvracht in Zaventem. Om operatoren de kans te geven de berichtenstroom te optimaliseren voorziet de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een overbruggingsperiode tot en met 30 juni 2021.

16/03/2021 Verplichte toepassing van het volledige exportproces in Zaventem

Vanaf 1april 2021 wordt het volledige exportproces verplicht voor luchtvracht in de luchthaven van Zaventem. Reeds geruime tijd is het gebruik van Charge Report verplicht voor luchtvracht in de luchthaven van Zaventem. Het betreft automatische aankomstberichten van exportaangiftes (CO, EU, EX, EXS) waarbij de ontvanger van de goederen een bevestiging van aankomst van de goederen op kantoor van uitgang stuurt.

04/12/2020 Circulaire terugbetaling en kwijtschelding

Tijdens de vergadering van de werkgroep Europese en algemene bepalingen van 26 november werd de publicatie op Fisconetplus van de circulaire betreffende terugbetaling en kwijtschelding meegedeeld. De circulaire informeert over de terugbetaling, kwijtschelding of teruggave van belastingen als gevolg van het in het vrije verkeer brengen en/of bij het in verbruik stellen van goederen uit derde landen of bij de uitvoer van goederen naar derde landen.

Abonneren op RSS - Uitvoer