News


26/02/2019 Verslag Stuurgroep

Op 7 februari kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. Ze overliepen de actiepunten van de vorige vergadering, waaronder de interne en externe communicatie over werkmethodes, de noodprocedure en het project om die te digitaliseren en het voorstel van Essenscia voor het organiseren van infosessies voor douaniers.

25/02/2019 Brexit: Commissie intensiveert douanecampagne

Ter voorbereidingen van de Brexit intensiveert de Commissie haar douanecampagne om bedrijven in de EU op een "no deal" voor te bereiden.

21/02/2019 Verslag werkgroep Algemene bepalingen

Op 8 februari kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. De douaneadministratie stelde haar principes voor van de berekening van de borg, gebaseerd op het gewijzigd artikel 84 van de UCC DA. De vergunning toegelaten afzender werd eveneens voorgesteld. Deze vergunning kan de noodprocedure NCTS heel wat vereenvoudigen. Verder kwamen ook de nieuwe inleefstages ter sprake, evenals een voorstelling van het nieuwe TARBEL.

18/02/2019 Handelsovereenkomst EU - Japan

Zoals vermeld op de werkgroep Algemene bepalingen van 8 februari publiceerde de douaneadministratie een nota over het recent afgesloten handelsakkoord tussen de EU en Japan. De nota herneemt de belangrijkste elementen uit het akkoord op vlak van douane. Informeer je over de voordelen voor jouw onderneming.

12/02/2019 Aangepaste nota alternatieve bewijsvoering bij transit

Na feedback van de privésector meegedeeld binnen het Nationaal Forum, heeft het departement Processen en Methodes de nota over de alternatieve bewijsvoering in het kader van douanevervoer aangepast.

11/02/2019 Brexit: De gevolgen voor Bindende Tariefinlichting (BTI)

Vragen omtrent de gevolgen van de brexit voor het gebruik van een Brits BTI voor handel met de EU? De douaneadministratie stelde een infofiche op met advies over de versnelde procedure voor het aanvragen van een BTI in België.

08/02/2019 Oproep inleefstages

Zoals op de vergadering van de werkgroep Algemene bepalingen van 8 februari meegedeeld, organiseert de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook in 2019 wederzijdse inleefstages tussen de administratie en AEO-partners. Als AEO-bedrijf kun je je kandidaat stellen om hieraan deel te nemen, dit ten laatste op woensdag 20 februari 2019.

04/02/2019 Verslag SWG Brexit

Op 28 januari kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. Ze bespraken de stand van zaken van de "Q&A fytosanitaire en veterinaire goederen", de Q&A "Short sea binnenbrengen/uitgaan" en de acties omtrent communicatie & awareness, zoals de actie over de EORI-nummers.

01/02/2019 Verslag regionaal overleg Luik

Op 12 oktober kwamen de leden van het regionaal overleg Luik samen. De administrateur-generaal van de douaneadministratie stelde zijn nieuw managementplan voor. Verder werd het project Be Gate voorgesteld en de herbeoordeling van de vergunningen en e-commerce besproken.

31/01/2019 Brexit: Q&A short sea

Update: 21/02/2019

De leden van de subwerkgroep Brexit van het Nationaal Forum hebben een tweede Q&A opgesteld in het kader van de brexit. Deze keer handelen de vragen over het proces van binnenbrengen en uitgaan van goederen via short sea. De Q&A kwam tot stand door de samenwerking van de privésector en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS