News


03/10/2018 Verslag WG ICT-Software providers

Op 20 september kwamen de leden van de werkgroep ICT-Software providers bijeen. Onder andere volgende onderwerpen kwamen aan bod: update omtrent globalisatie, PLDA release planning, aangifte TYPE D & Arrival at Exit.

02/10/2018 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 24 september kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. Het team Economic Support kwam zich voorstellen, evenals het op te richten transversaal kenniscentrum voor bedrijven met een 3C. Volgende punten werden eveneens besproken: de gepubliceerde nota alternatieve bewijzen bij transit, de stand van zaken van CCRM en de normale procedure in NCTS-RW.

14/09/2018 Arrival @ Exit - Dienstnota

Het geautomatiseerd insturen van de aankomstmelding op het kantoor van uitgang voor containervervoer in de haven van Antwerpen wordt verplicht vanaf maandag 17 september. De Dienstnota hieromtrent is beschikbaar.

05/09/2018 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 27 juli kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud, de testen van het transfer bericht in het kader van ECS Fase 2, de deelname aan de werkgroep Consolidatie en de vereenvoudiging van lokale vergunningen voor luchtvracht.

04/09/2018 Onderhoudsweekend IT in september

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 8 en 9 september. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

03/09/2018 Problemen met website Naforna opgelost

De problemen met het downloaden van documenten van de website zijn opgelost. De documenten zijn opnieuw vrij te raadplegen, dus zonder in te loggen.

30/08/2018 Arrival @ Exit

Het geautomatiseerd insturen van de aankomstmelding op het kantoor van uitgang voor containervervoer in de haven van Antwerpen wordt verplicht vanaf maandag 17 september en niet vanaf 1 september, zoals eerder meegedeeld.

23/08/2018 Alternatieve bewijzen bij transit

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft een nota gepubliceerd om te verduidelijken welke alternatieve bewijzen bij transit (uniedouanevervoer) aanvaard worden.

22/08/2018 Verslag WG Uitgaan

Het verslag van de vergadering van de werkgroep Uitgaan van 13 juli is gepubliceerd. De leden bespraken onder andere de kennisgeving van wederuitvoer en mogelijke vereenvoudigingen, de resultaten van de subwerkgroep Consolidatie en de eventuele aanpassing van artikel 333 UCC IA.

13/08/2018 Oproep erkenning douaneopleiding

In de UCC is een bijkomend criterium opgenomen voor de toekenning van een vergunning AEO-C, namelijk de praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties. Aan dit criterium kan voldaan worden door het volgen van een erkende opleiding. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen werkt aan een erkenningsprocedure en doet een oproep aan de opleidingsverstrekkers om zich kenbaar te maken.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS