25/05/2022 Verslag subwerkgroep PN/TS - Zee

Op 18 mei kwamen de leden van de projectgroep PN/TS – Zee samen in Antwerpen met als doel na na te gaan hoe het MASP-project PN/TS in de Belgische zeehavens te implementeren.

Basis is de berichtenstroom, zoals voorgesteld tijdens de Subwerkgroep PN/TS. Op basis hiervan werkte de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen verschillende werkbare scenario’s uit. 

Enkele belangrijke conclusies:

  • Alle (niet) Uniegoederen onder TO plaatsen 
  • Bij een vooraf ingediende TSD (pre-lodged) dien je een PN in te sturen op het moment dat de container is gelost
  • Indien er een aangifte voor een vervolgregeling (IMD) werd ingediend dien je ook een PN in te sturen voor deze aangifte
  • De rol van Community Systems

De private sector dient op basis van de verkregen informatie na te gaan hoe zich te organiseren.  

Raadpleeg het verslag en de scenario’s (update beschikbaar) voor meer informatie.

Hier kan je alle verslagen van de SWG PN/TS nogmaals raadplegen.

Labels: