TS

16/05/2022 Verslag SWG PN/TS

Op 26 april kwamen de leden van de SWG PN/TS samen. Air Cargo Belgium gaf meer toelichting over hun plan van aanpak. Ook de way forward voor de projectgroep Zee kreeg toelichting.

28/04/2022 Presentatie SWG PN/TS

Op 26 april kwamen de leden van de SWG PN/TS samen. Tijdens de meeting stelden de convenors van de SWG PN/TS een draft flow voor het maritieme proces voor. De presentatie kan je alvast raadplegen.

19/04/2022 Open Forum: MASP Processen - FAQ AES & FAQ PN/TS

In januari organiseerde het Nationaal Forum een infosessie over de MASP-Processen (Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs). De eerste versies van de FAQ AES & PN/TS zijn beschikbaar op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

18/02/2022 Subwerkgroep PN/TS: Overzicht Data Elementen

Zoals meegegeven tijdens de vergadering van de Subwerkgroep PN/TS op 2 februari, hebben de convenors een overzicht gemaakt met de verschillende data elementen. Hierbij maken we een opsplitsing "Zee", "Lucht", "Expres" & "Post".

22/11/2021 Verslag subwerkgroep PN/TS

Op 27 oktober kwamen de leden van de subwerkgroep PN/TS samen. Tijdens deze sessie gaven de convenors meer uitleg over de way forward. Samen met de verschillende betrokken partijen zal de werkgroep nagaan hoe de nieuwe procedures in het kader van het PN/TS-project op het terrein te implementeren.

19/07/2021 Verslag subwerkgroep PN/TS

De subwerkgroep PN/TS kwam voor het eerst samen op 12 juli. Samen met de verschillende betrokken partijen zal zij nagaan hoe de nieuwe procedures in het kader van het PN/TS-project op het terrein te implementeren.

Abonneren op RSS - TS