News


30/06/2020 Nieuwe btw-regels bij e-commerce

23 juni vond een digitale infosessie plaats over de nieuwe btw-regels bij e-commerce en de gevolgen voor de douaneaangiftes. Experts van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit legden de nieuwe regels uit aan de deelnemers. De doelgroep van de infosessie was bedrijven die douaneaangiftes opmaken B2C.

26/06/2020 Nieuwsbrief juni

De nieuwsbrief van juni is gepubliceerd. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van alle gepubliceerde nieuwsberichten van de voorbije maand. Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op deze nieuwsbrief!

23/06/2020 5 redenen om aangifte type D in zeehavens te gebruiken

Op de laatste vergadering van de werkgroep ICT-software providers, bespraken de leden het gebruik van de aangifte type D. Ken je de gegevens van je invoeraangifte op voorhand? Doe je die invoeraangifte via de zeehavens Antwerpen of Zeebrugge? Dan kan je een aangifte type D indienen. Deze aangifte kan je indienen nog voor de goederen bij de Douane worden aangebracht (artikel 171 UCC).

22/06/2020 Extra regionaal overleg Leuven

Op 12 juni kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven samen voor een extra overlegmoment waar de administrateur-generaal van de douaneadministratie, Kristian Vanderwaeren, toelichting gaf over de rol van de douane tijdens de coronacrisis.

19/06/2020 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 29 mei namen de leden van het regionaal overleg in Leuven deel aan een conference call. Ze bespraken onder andere de brexit en de Covid-19 maatregelen.

11/06/2020 Technische specificatie H7

Zoals besproken in de werkgroep ICT-Software providers heeft de Europese Commissie een nieuwe type aangifte gecreëerd, namelijk de aangifte H7 of de super reduced dataset. Dankzij deze nieuwe aangifte kan je goederen met een waarde tot en met €150 aangeven met een douaneaangifte die minder gegevens vereist dan een standaardaangifte. De douaneadministratie publiceerde de technische specificaties van de H7-aangifte.

10/06/2020 Verwerking INF-documenten

De UCC voorziet in het gestandaardiseerd uitwisselen van inlichtingen over bijzondere regelingen via INF-documenten. De Europese Commissie heeft voor de elektronische uitwisseling van deze documenten een nieuw systeem gelanceerd. De convenor van de werkgroep Bijzondere regelingen laat weten dat de Belgische douaneadministratie, net als enkele andere lidstaten, wegens de coronacrisis het nieuw systeem niet kon starten op 1 juni 2020. Dit wil zeggen dat je tot nader order papieren INF-documenten blijft gebruiken. De verwerking van deze documenten verloopt op de gebruikelijke manier.

09/06/2020 Verslag SWG Brexit

Op 28 mei namen de leden van de subwerkgroep Brexit deel aan een conference call waarin ze onder andere meer informatie kregen over de stand van zaken van de brexit-onderhandelingen, de landbrug en de grenspunten.

05/06/2020 Regionaal forum Luik

Op 2 juni vond het regionaal forum Luik plaats in Liège Airport. De administrateur-generaal van de douaneadministratie, Kristian Vanderwaeren, lichtte de rol van de douane toe in de coronacrisis. Ook de praktische organisatie te Liège Airport voor de invoer van mondmaskers kwam aan bod. Verder haalde de douane nogmaals het belang aan van de nationale aanvullende codes in de douaneaangifte bij de invoer van mondmaskers.

03/06/2020 Brochure invoer mondmaskers

De douaneadministratie heeft een overzichtelijke brochure opgesteld die alle informatie bevat voor het invoeren van mondmaskers uit derde landen. Voer je mondmaskers in? In de brochure lees je welke informatie en documenten je moet hebben om je voor te bereiden op de invoer en waar en wanneer je die informatie en documenten nodig hebt in het proces.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS