News


04/11/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

De leden van de regionale werkgroep Leuven kwamen samen op 27 september. Ze kregen een stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud & Be-gate. Tijdens de meeting stelden de leden van Air Cargo Belgium de resultaten van hun interne brainstorming voor aan de Administratie.

31/10/2019 Verslag WG Uitgaan - Update

Op 27 september vond de vergadering van de Werkgroep Uitgaan plaats. Onder andere de "Kennisgeving van Wederuitvoer" en het "Elektronisch exportmanifest" kwamen aan bod. De aanwezigen kregen een stand van zaken over bericht IE507. Het informatieve document opgesteld door de Haven van Antwerpen en Douane en Accijnzen - Regio Antwerpen, met aandacht voor de impact van Brexit op short sea bewegingen, kan je raadplegen in het verslag.

22/10/2019 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 17 oktober kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Onder andere de "Grensoverschrijdende vergunningen en BTI’s", de "Elektronische AEO procedure", de "Vergunning doorlopende zekerheid" & "Archivering van de aanvragen van certificaten" kwamen aan bod.

21/10/2019 Verslag WG Binnenbrengen

Op 30 september kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen samen. Tijdens de vergadering kregen de leden een update over de actiepunten van de vorige vergadering, waaronder de "Nota vereenvoudigde aangifte". De impact van Brexit op het proces Binnenbrengen, alsook de impact van ICS 2.0 kwamen aan bod. Een stand van zaken van het project "Overbrenging onder tijdelijke opslag" stond op de agenda.

17/10/2019 Presentatie van de Algemene Vergadering

Op 16 oktober vond de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum plaats. De convenors van de werkgroepen gaven de aanwezigen een overzicht van de resultaten van het afgelopen jaar, alsook van de prioriteiten voor het komende jaar. Verder werd een toelichting gegeven over de werking van de douaneattachés in het buitenland. Na de presentatie van de administrateur Kristian Vanderwaeren, sloot de minister van Financiën het evenement af met een toespraak, waarbij hij het 500ste AEO-certificaat plechtig overhandigde aan Sodiko NV.

16/10/2019 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 27 september kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing samen. Onder andere volgende agendapunten kwamen aan bod: Inleefstages, Brexit & AEO-rapporten.

15/10/2019 BREXIT - Callcenter

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft begin dit jaar een callcenter opgericht om jouw douanegerelateerde Brexit-vragen te beantwoorden. Met het oog op 31 oktober wordt het callcenter opnieuw versterkt om een groter aantal oproepen te kunnen behandelen.

14/10/2019 Verslag WG Bijzondere Regelingen

Op 11 september kwamen de leden van de werkgroep Bijzondere regelingen samen. De dienst Douanewetgeving gaf een stand van zaken omtrent de Europese verplichting van de HS-code op transitaangiftes. Tevens stelden de convenors ook de resultaten van de "subwerkgroep Afrekening AV en Entrepot" voor.

11/10/2019 Tijdelijke invoer van vervoermiddelen

Zoals meegedeeld op de werkgroep Bijzondere regelingen, bevestigt de Europese Commissie dat de vervoermiddelen, gebruikt voor goederen- of/en personenvervoer op het ogenblik van binnengaan in het douanegebied van de EU, onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst kunnen worden zonder douaneaangifte. De Douaneadministratie stelde een toelichtende nota op.

10/10/2019 Nota doorlopende zekerheid

Zoals meegedeeld in Werkgroep Algemene bepalingen dien je als operator aan meerdere voorwaarden te voldoen om te kunnen genieten van een doorlopende zekerheid. Zo moet elke operator die verschillende douaneregelingen wenst te dekken die een borg vereisen, eerst een aanvraag tot "vergunning doorlopende zekerheid" indienen. De toekenningsvoorwaarden voor doorlopende zekerheid alsook de verminderingspercentages kan je terugvinden in de toegevoegde nota.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS