8/11/2022 Verslag WG Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie & Marketing kwamen samen op 21 oktober. Onder andere volgende topics kwamen aan bod:

·        Lijst douanevertegenwoordigers op website AAD&A: toevoegen dataelement
·        Inleefstages voor Accijnzen
·        Visueel Proces van Binnenkomst
·        3C

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.