26/10/2022 Verslag Stuurgroep

Op 7 oktober kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Onder andere volgende punten kwamen aan bod:

  • Herziening AWDA
  • PLDA – rapportage
  • PN/TS & ICS2
  • Algemene Vergadering
  • Wise Persons Group

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.