17/12/2021 Einde van ATA-carnets met Brazilië op 1 januari 2022

Tijdens de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen koppelt de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen op regelmatige terug over de vergaderingen van de Customs Expert Group. Bij deze wensen we jullie te informeren  over het feit dat Brazilië, lid van de internationale waarborgketen voor ATA-carnets, aangeeft dat er vanaf 1 januari 2022 geen garantie verlenende organisatie voor ATA-carnets meer zal zijn in Brazilië. En dit voor: 

  • ATA-carnets afgegeven door de Braziliaanse Kamers van Koophandel en gebruikt in de staten die partij zijn bij de ATA-keten  
  • Buitenlandse ATA carnets (dus ook Belgische) die momenteel in Brazilië worden gebruikt. 

Dit wil dus zeggen dat ze vanaf dan niet langer gedekt zijn door de garantie toegekend door de Federatie van de Belgische Kamers van Koophandel. 

De douane zal de door Brazilië afgegeven carnets ATA niet langer viseren/aanvaarden, waardoor de aangeboden goederen onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst worden. Dit volgens de gebruikelijke procedures van het enig document (dus ook een borgstelling voor de rechten en heffingen die bij invoer op het spel staan). Daarnaast zal de AAD&A ATA-carnets voor Brazilië, afgegeven door een EU-garantie verlenende organisatie, niet langer geldig verklaren.