24/06/2022: Crisis Oekraïne: Tariefcontingenten op bepaalde producten uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland

Vanaf 10 juli 2022 worden er nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten ingesteld, beheerd volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Deze contingenten maken de invoer in de Europese Unie mogelijk van de volgende goederen van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland:

  • Tariefcontingent met volgnummer 09.8250: voor 837 570 metrieke ton kaliumchloride van GN-code 3104 20
  • Tariefcontingent met volgnummer 09.8251: voor 1 577 807 metrieke ton minerale of chemische meststoffen van de GN-codes 3105 20, 3105 60 en 3105 90

Deze contingenten zijn geldig tot 9 juli 2023. 

Raadpleeg de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voor meer informatie.

Op de website van de EU kan je de betrokken verordening raadplegen: Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Artikel 3 decies, lid 4).