26/07/2022 Europese Commissie vraagt standpunten over EU-douanehervorming

Tijdens de vergadering van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen van 1 juli gaf de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een overzicht van de resultaten van de Wise Persons Group (WPG).

De bevindingen en resultaten van de WPG kan je raadplegen op de website van de Europese Commissie.

Op 22 juli lanceerde de Europese Commissie een openbare raadpleging om de mening van burgers en belanghebbenden te bevragen over de komende hervorming van de EU-douane-unie, die tegen eind 2022 zal worden voorgesteld.

Deze openbare raadpleging en de oproep om informatie te verzamelen loopt tot 14 september. Alle belanghebbende partijen, zoals bedrijven op het gebied van douane, inclusief het mkb, douaneautoriteiten, nationale autoriteiten op relevante gebieden, consumenten en academici, kunnen hun mening en ervaringen delen. De raadpleging bouwt voort op eerdere voorbereidende werkzaamheden op dit gebied, waaronder de aanbevelingen van de WPG-groep.

Meer informatie en de nodige formulieren, kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.