28/06/2022 Verslag Werkgroep Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie & Marketing kwamen samen op 17 juni. Onder andere volgende punten kwamen aan bod:

  • Publicatie lijst douanevertegenwoordigers op website AAD&A
  • Stamp of approval presentaties 
  • Spoedcontacten noodinterventies
  • Visual proces binnenkomst
  • Feedback AEO-seminarie

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.