31/03/2023 Verhoging van de bijzondere accijns

Op 1 april 2023 verhoogt de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof. Meer informatie over de nieuwe tarieven van de bijzondere accijnzen kan je terugvinden op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Daarnaast kan je ook meer informatie over de modaliteiten van voorraadaangifte voor de in verbruik gestelde voorraden en de lijst van de cliquet berichten terugvinden op de website van de AAD&A terugvinden.

Met deze verhoging wordt de bijzondere accijns opnieuw vastgesteld op het niveau zoals van toepassing op 01-01-2022. Het “cliquet-systeem”, voorzien door het koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) i), artikel 420, § 3 en artikel 429, § 5, 1) van de programmawet van 27 december 2004, wordt daarmee beëindigd.

Hou er rekening mee dat je voor tariefwijzigingen die plaatsvinden na 03/03/2023 de voorraadaangifte enkel nog via MyMinfin kan doorgeven.