02/03/2023 Onderhoudsweekend ICT - 11 & 12 Maart

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) mogelijk niet toegankelijk. Het volgende maintenance weekend is voorzien op 11 & 12 maart.

Wat zijn de verwachte gevolgen:

  • Toepassingen/e-services zullen niet beschikbaar zijn op zaterdag 11 maart van 8 tot 18 uur
  • Korte onderbrekingen zijn mogelijk op zondag 12 maart

Raadpleeg de website van de AAD&A voor meer informatie omtrent de geldende noodprocedures.