15/03/2023 Go Live EMCS 4.0 - Update

Sinds 13 februari 2023 dien je voor overbrengingen tussen de lidstaten van de EU van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen gebruik te maken van EMCS, zoals reeds het geval was voor overbrengingen van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling. Dit houdt in dat de papieren versie van het Vereenvoudigd Geleide Document (VGD) wordt vervangen door het Elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document (e-VAD).

Vanaf de 15/03/2023 kan je de vergunningen "Gecertificeerde Afzender (CA)" en "Gecertificeerde Geadresseerde (CC)" aanvragen via MyMinfin.

Opgelet: De vergunningen voor "tijdelijke gecertificeerde geadresseerde" en "tijdelijke gecertificeerde afzender" dien je voorlopig nog aan te vragen via het formulier.

Raadpleeg de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen voor meer informatie.