09/10/2023 Crisis Oekraïne: FAQ com EU ijzer- en staalproducten + dual use

De FAQ's van de Europese Commissie omtrent de sancties is bijgewerkt op 2 oktober 2023 en te raadplegen via hun website.

De wijzigingen hebben betrekking op de invoer van ijzer- en staalproducten die zijn verwerkt in derde landen en zijn terug te vinden op pagina 170 en verder van de geconsolideerde versie.

Enkele wijzigingen:

  • De vragen 1 tot en met 7 geven meer duidelijkheid bij de implementatie van artikel 3g van Verordening 833/2014, waaronder:
    • de problematiek van het al dan niet verbieden van de invoer van verpakkingen, containers of vaten die ijzer of staal van Russische oorsprong bevatten; of 
    • de aanpak van goederen die al op het grondgebied van de Unie voor 30 september waren.
  • Vragen 8 tot en met 11 verduidelijken de bewijsmiddelen die door de douaneautoriteiten kunnen worden aanvaard. Naast de Mill Test Certificates (MTC) worden ook andere bewijsmiddelen aanvaard zoals facturen, leveringsbonnen, leveranciersverklaringen, kwaliteitscertificaten, kostenberekeningen, productiedocumenten, ...

De FAQ's zijn ook bijgewerkt met betrekking tot exportmaatregelen voor goederen voor tweeërlei gebruik (dual use) en geavanceerde technologieën. 

Deze wijzigingen zijn terug te vinden op pagina 123 en volgende van de geconsolideerde versie.