6/09/2023 Onderhoudsweekend IT 9 & 10 september

De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Tijdens het volgende IT-onderhoudsweekend, op 9 en 10 september, is er geen totale onderbreking van de applicaties van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De applicaties toepassingen blijven dus beschikbaar, storingen zijn evenwel mogelijk.