Stuurgroep

Date: 
vrijdag, februari 26, 2021 - 13:30
Contact Person: 
forumda@minfin.fed.be
Location: 
Teams
Aims: 

-                  Publicatie MB erkenning douaneopleidingen

    • Toepassingsveld MB : momenteel alleen in kader van douanevertegenwoordiging.  Quid aangepaste opleidingen voor andere beroepscategorieën ? AEO criterium ?
    • Inhoud programma opleidingen : bijlagen MB : gebruik terminologie en overzicht te behandelen topics
    • Aanvraagprocedure erkenning : specifiek formulier ? Hoe verloopt aanvraag en erkenningsproces ?

-                  Overlopen actiepunten vorige vergadering (Boetecatalogus, Digital Gateweway2Government project, AEO-rapportering PLDA)-                  Stavaza werkgroepen (Consolidaties, Brexit, Softwareproviders, Communicatie & Marketing)-                  Verdere informatieverspreiding omtrent “Wetsontwerp werking Europees Openbaar Ministerie” via Naforna?