01/03/2018 Visienota SBA

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft haar visienota over System Based Approach afgerond. Deze visienota wordt besproken op de volgende vergadering van de Werkgroep Controleprocessen. Tijdens deze vergadering zullen de leden vragen kunnen stellen over de nota en opmerkingen kunnen geven.

Lees de visienota SBA hieronder.

Labels: