01/09/2017 Update Q&A UCC

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een nieuwe versie van de Q&A over de UCC. Ze wijzigde het antwoord op vraag 104, over de overdracht van rechten en plichten bij het gebruik van de regeling 'bijzondere bestemming'.