02/07/2019 Afschaffing begrip "binnenlandse verkoop"

Verleden

Het "Guidance document" van de Europese Commissie geeft aan dat een binnenlandse verkoop - tussen een verkoper en een koper die allebei gevestigd zijn in de EU - niet aanvaardbaar is voor de bepaling van de douanewaarde.

Recente beslissing

De Europese Commissie heeft beslist het begrip te schrappen, door de moeilijkheden bij de toepassing ervan. Bovendien komt dit begrip noch in het UCC, noch in de gedelegeerde verordening of de uitvoeringsbepalingen voor. Het begrip heeft dus geen wettelijke grondslag.

Impact langere termijn van recente beslissing

De Europese Commissie is bezig met het herzien van haar "Guidance document". De Belgische douaneadministratie zal haar circulaire 2018/C/9 over de douanewaarde aanpassen na publicatie van de nieuwe versie van het "Guidance document".

Directe impact van recente beslissing

Vanaf heden houdt de douaneadministratie geen rekening meer met het begrip "binnenlandse verkoop". Met andere woorden, een verkoop tussen twee partijen gevestigd in de EU kan gebruikt worden voor de bepaling van de douanewaarde, voor zover deze verkoop als doel heeft de goederen binnen te brengen in de EU (artikel 70 UCC). Deze verkoop moet overigens de laatste verkoop zijn die plaatsvindt vóór het binnenbrengen van de goederen in de EU (artikel 128 IA).

Vragen?

De afschaffing van het begrip "binnenlandse verkoop" zal behandeld worden tijdens de volgende vergadering van de werkgroep Algemene bepalingen (voorzien op 24 september). Vragen hierover kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar forumda@minfin.fed.be.

Raadpleeg de nota op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.