03/07/2019 Visie Community Systems

Sinds enige tijd ontwikkelen zich in België beloftevolle initiatieven om de diverse logistieke gemeenschappen digitaal te ontsluiten. De douaneadministratie heeft steeds te kennen gegeven deze (r)evolutie te willen ondersteunen.

Om aan te geven in welke mate de douaneadministratie zich wenst in te schakelen in deze initiatieven, heeft ze een visiedocument opgesteld.

Op woensdag 10 juli stelt ze haar visie op de Community Systems voor aan de leden van het Nationaal Forum. De leden kunnen nadien feedback geven, waarmee de douaneadministratie haar document verder zal verfijnen.

Ben je lid van het Nationaal Forum en wens je deel te nemen aan de presentatie op 10 juli? Stuur dan een mail naar forumda@minfin.fed.be