04/02/2021 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 27 januari kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen.

De aanwezigen kregen meer informatie over de omzendbrief Borgstelling en het gebruik van de Exit 39Z. Naar aanleiding van de finale resultaten van de studie van het Vlaams Instituut voor Logistiek, over de digitale noodprocedure, geven de leden van het regionaal overleg aan de praktische uitrol hiervan verder te willen bekijken. 

Tot slot was er aandacht voor de data integratie in ECS (fase 2).

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.

Labels: