05/01/2017 Verslag werkgroep Accijnzen online

De eerste vergadering van de werkgroep Accijnzen vond plaats op 20 december. Het is met een goedgevulde agenda dat de werkgroep van start ging. De agendapunten komen voornamelijk uit de beleidsnota van de Minister van Financiën.

Het elektronisch systeem voor de terugbetalingen professionele diesel werd besproken. Twee nieuwe werkmethodes werden voorgesteld en zullen op de volgende vergadering geëvalueerd worden: de werkmethode over het toevoegen van herkenningsmiddelen en denatureren van benzine en de werkmethode over het mengen van energieproducten. Er werd ook de vraag gesteld aan de Algemene Administratie Douane en Accijnzen om te voorzien in voordelen betreffende accijnzen voor AEO's en douanevoordelen voor erkend entrepothouders.

Er werden ook agendapunten afgesloten, zoals de werkmethode over de controle van landbouwtractoren die reeds van toepassing is, de koppeling tussen PLDA en EMCS bij uitvoer en invoer en de rechtstreekse aflevering van nationale accijnsproducten.

Lees de besprekingen van deze en andere agendapunten en de geformuleerde actiepunten in het verslag.