05/12/2017 IT-onderhoudsweekend in december

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats op 9 en 10 december. De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

Voor dringende zendingen kunnen de noodprocedures toegepast worden, te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Raadpleeg de data van de onderhoudsweekends in 2018.