06/03/2018 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 1 maart kwamen de leden van de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen. De projectgroep valt onder de werkgroep Algemene bepalingen. De leden bespraken de stand van zaken van de erkenning van douaneopleidingen en van de wijziging van het wettelijk kader omtrent beroepsbekwaamheid. Ze stelden ook een planning op voor de volgende stappen.

Lees meer informatie in het verslag.