06/04/2018 Planning migratie NCTS-RW

Op de vergadering van de WG ICT-Software providers van 5 april, werd de planning van de migratie van NCTS-RW besproken. De laatste versie van de planning is te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.