06/07/2017 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 23 juni kwam de werkgroep Communicatie en Marketing samen. 

Vincent Van Immerzeel, hoofd van het Departement Wetgeving, deelde de planning mee van de update van de instructies.

Verder kwam Stijn Vermeiren van de FOD BOSA toelichting geven over de klantenbevraging die de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in het najaar zal uitvoeren. De bevraging gaat over klantgerichtheid en wordt georganiseerd met de medewerking van de FOD BOSA. De werkgroep Communicatie en Marketing werd uitgenodigd om bij te dragen aan de voorbereiding ervan, via het invullen van een vragenlijst en het deelnemen aan een workshop.

De werkgroep stelt voor om een nationale richtlijn op te stellen met de reactietijden bij bepaalde activiteiten.

Tot slot gaven de leden hun feedback op het AEO-seminarie over de Customs Competence Centers dat plaatsvond op 16 juni. De documentatie is terug te vinden als bijlage bij het verslag.

Lees meer informatie in het verslag.