06/11/2017 Erkenning douaneopleiding

Op 16 oktober kwam de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen zal in het kader van de professionele beroepsbekwaamheid toch opleidingen certificeren. Hiervoor moet ze zich intern organiseren en middelen vrijmaken. In afwachting van de certificering, kan de privésector zich reeds richten naar de minimumcriteria opgenomen in het vorig verslag.

De douaneadministratie zal intern beslissen op welke manier de certificering van opleidingen kan gebeuren. Daarna komt de projectgroep terug samen om de resultaten te bespreken.

Lees meer info in het verslag.