07/01/2020 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 12 december kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen.

De leden bespraken onder andere de start op 3 december van CCRM en de hiermee gepaarde afschaffing van de scanverbintenissen. Het gebruik van CCRM biedt perspectieven om de openingsuren (vanaf 6u 's morgens) van de scaninstallaties beter te benutten.

Ook de eis van de douaneadministratie van een verbintenis bij de vergunning toegelaten afzender en de afschaffing van de publieke LLP's en AL-codes kwamen aan bod. Een overzicht van de AL-codes die de douaneadministratie introk, zijn terug te vinden in het verslag.

De douaneadministratie stelde ook de nieuwe inningsprocedure van keurrechten bij T-documenten voor. De nieuwe procedure, via maandelijkse boeking, betekent een facilitering voor de opertoren.

Lees meer informatie over deze en andere punten in het verslag.