08/06/2018 Verslag regionaal forum Brussel

De regionale douaneadministratie en de privésector kwamen een tweede maal samen voor het regionaal overleg Brussel. De bijeenkomst vond plaats op 27 maart. REX (registered exporter) en de preferentiële oorsprong werden voorgesteld, evenals het nationaal project E-commerce. Verder bespraken de leden de resultaten van de enquête die BECI bij haar leden afnam.

Het verslag van de bijeenkomst, de resultaten van de enquête en de presentaties over REX en e-commerce zijn beschikbaar op de website.