08/10/2021 Verslag Regionaal Overleg Gent

Op 24 september kwamen de leden van het Regionaal Overleg Gent samen. Ze kregen een stand van zaken over Brexit. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaf een beeld van de impact van Brexit op haar werking. Daarnaast kregen ze een overzicht van de volgende stappen en aankomende wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de controles inzake voedselveiligheid voor uitvoer naar VK. Ook enkele aspecten omtrent oorsprong kregen toelichting.

De Douaneadministratie gaf een presentatie over e-commerce en de wijzigingen sinds 1 juli 2021. 

Verder was er aandacht voor "Pro forma factuur" & "Anti Dumping". Tot slot gaf de Administratie informatie over de werking naar AEO's toe. 

Raadpleeg het verslag en presentatie voor meer informatie.