09/01/2020 Belgische douaniers in het buitenland

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen beschikt over een internationaal netwerk van douaneattachés verbonden aan de Belgische Ambassades. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven en bij de particulieren in het land van hun tewerkstelling. Eind 2019 bezochten de attachés hun thuisbasis en namen ze deel aan de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum en het regionaal forum in Hasselt, Brussel & Bergen.

Je kan de douaneattachés contacteren om onder andere informatie te verkrijgen over de te gebruiken documenten, toepasbare tarieven alsook de lokale procedures. Tevens kunnen ze advies geven indien er zich conflicten voordoen.

Raadpleeg de presentatie om meer te weten te komen over de werking van de attachés en de bijlage voor hun contactgegevens.

Txt File: