09/04/2020 IT-onderhoudsweekend - update

De stafdienst ICT van de FOD Financiën organiseert een onderhoudsweekend van vrijdag 10 april om 22.00 uur tot maandag 13 april om 22.00 uur. Bijgevolg zullen de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA, NCTS en EMCS) tijdelijk onbeschikbaar zijn.

Voor dringende aangiftes kan je gebruik maken van de noodprocedures gepubliceerd op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

De noodprocedure is tot dinsdag 14 april 9u voor het geval het onderhoud bugs met zich zou meebrengen. Als dit niet het geval is, wordt de noodprocedure vroeger ingetrokken.