11/07/2018 Verslag regionaal overleg Hasselt

De leden van de regionale werkgroep Hasselt kwamen samen op 20 juni. De regionale centrumdirecteur gaf meer uitleg over, onder andere, het bepalen van de zekerheidsstelling bij vergunningsaanvragen, het boetebeleid ingevolge nalatigheid wegens niet of laattijdige voorlegging van opgevraagde info bij controles à posteriori en de vereenvoudiging voor hobbybrouwers.

Lees meer info in het verslag.