12/06/2019 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 6 juni kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing bijeen. Er werd een stand van zaken gegeven over Brexit, het 3C-project & de inleefstages. Daarnaast werd er toelichting gegeven over het project op niveau van FOD Financiën dat zich toespits op "User Experience". 

De dienst Marketing & de dienst Tarief gaven feedback over het Tarbel Event. De ontvangen feedback was positief!

Lees meer info in het verslag en de presentaties.