13/01/2020 Verslag WG ICT - Software providers

De leden van de Werkgroep ICT-Softwareproviders kwamen samen op 28 november. Onder andere volgende onderwerpen kwamen aan bod: "IE507", "Tarbel Applicatie" & het "CUSCAR TS - bericht". Verder werd er een stand van zaken gegeven met betrekking tot "aangifte Type D" & "aangifte Type X". De leden van CRSNP stelden hun plan van aanpak voor de elektronische Consolidatie voor. 

De leden spraken af om het format van het verslag aan te passen. 

Raadpleeg het verslag.