13/03/2020 Verslag Regionaal Overleg Leuven

De leden van de regionale werkgroep Leuven kwamen samen op 31 januari. Ze kregen een stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud. De leden kregen informatie over het visiedocument Community Systems van de Algemene Admnistratie Douane & Accijnzen & de BRUCargo inleefstages. En er was aandacht voor de "Customs Column" in de BRUCargo Newsletter. Tot slot kregen de aanwezigen de resultaten van de E-commerce werkgroep ACB mee.

Lees het verslag voor meer informatie.