13/07/2017 Proces binnenbrengen

Op 6 juli kwam de werkgroep Binnenbrengen bijeen.

De convenors deelden de vorderingen mee van het levend document (of conceptnota) over het proces binnenbrengen. Een nieuwe Europese werkgroep zal zich toespitsen op het uitwerken van de MIG's voor de berichten AN/PN/TS. De Belgische douane zit deze werkgroep voor.

Verder evalueerden de leden het pilootproject over de mondelinge aangiftes van terugkerende verpakkingsmiddelen. Op enkele verbeterpunten na, zijn zowel de douane als de privésector positief over het project.

Andere onderwerpen die aan bod kwamen, waren de stand van zaken van het project ICS2, de LLP's, CCRM, e-commerce en lege containers met residu.

Lees meer informatie in het verslag.