13/09/2017 Minimumcriteria voor beroepsbekwaamheid

Op 1 september kwam de projectgroep "Beroepsbekwaamheid" samen. De leden bepaalden de minimumcriteria voor beroepsbekwaamheid voor douanevertegenwoordigers enerzijds en voor AEO (niet-douanevertegenwoordigers) anderzijds. De minimumcriteria zijn gebaseerd op de "European Customs Competence Framework".

Tijdens de volgende vergadering zullen de leden richtlijnen qua thema's, aantal uren en modules voor opleidingen bespreken.

Lees meer informatie in het verslag.