13/09/2019 Customs Professional Award

Op 13 september vond de Stuurgroep van het Nationaal Forum plaats. De Belgian Customs Professional Award for Business was één van de besproken agendapunten.

Dit is een initiatief van ICC Belgium (International Chamber of Commerce). Ze wenst op 23 januari 2020 een Customs Professional Award uit te reiken aan professionelen uit de private sector die zich hebben ingezet voor douanezaken. Dit wordt door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voluit gesteund. 

Heb je een collega of ben je zelf iemand die:

  •  werkt in België en zich bezighoudt met internationale douanematerie en/of trade compliance;
  • recent betrokken was bij een uitzonderlijk project of een uitzonderlijke carrière heeft doorlopen;
  • een passie heeft voor internationale handel, trade compliance en douanematerie;
  • een visie heeft rond innovatie of het verbeteren van de performantie.

Aarzel dan niet om je collega of jezelf in te schrijven vóór 15 oktober 2019 via https://www.iccwbo.be/event/customs-professionals-award-2020-ceremony/

Verder viert op 24 januari 2020 de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen de Internationale douanedag. Een ideale gelegenheid waarbij de douanedministratie haar eigen medewerkers in de bloemetjes zet en voor het eerst ook douanespecialisten uit de private sector uitnodigt.

Wens je deel te nemen? Schrijf je in vóór 15 oktober 2019 via https://www.iccwbo.be/event/customs-professionals-award-2020-ceremony/!