14/01/2022 Go Live KIS-SIC

De WG Europese en Algemene Bepalingen volgde de uitrol van KIS-SIC mee op. KIS-SIC staat voor Klanten Informatie Systeem/ Kunden-Informationssystem / Système d'information des clients en zal vanaf 17 januari 2022 beschikbaar voor externe gebruikers via het My Minfin portaal.  Via de applicatie wordt het volledige afgifteproces van douane -en accijnsvergunningen geautomatiseerd en het beheer van vergunningen gecentraliseerd en vereenvoudigd.

In de eerste versie kan je de aanvraag voor de beschikking goedgekeurde plaats indienen. Stapsgewijs volgt de toevoeging van de andere vergunningen totdat je alle nationale douane – en accijnsvergunningen online kan aanvragen.  Daarnaast kunnen binnenlandse operatoren binnenkort het KIS-SIC portaal gebruiken voor de EORI-registratie. 

In de toekomst voorziet de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) de toevoeging van andere functionaliteiten zoals het stopzetten van een aanvraag of de  verlenging van een vergunning.

Raadpleeg de website van de AAD&A voor meer informatie.

Update: In bijlage kan je presentatie over KIS-SIC van de Stuurgroep op 21 januari terugvinden.

Labels: