14/05/2024 Versag Regionaal Overleg Hasselt

Op 22 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) gaf een uiteenzetting over de nieuwe douaneapplicaties ikv het MASP. Verder gaf ze meer informatie PoUS en EUDR.

Tot slot was er ruimte voor vragen van de operatoren.

Raadpleeg het verslag en de presentatie voor meer informatie.