14/06/2017 Nieuw: Werkgroep Controleprocessen

Op de vergadering van 15 mei besloot de werkgroep Niet-fiscale maatregelen zijn naam te wijzigen in 'werkgroep Controleprocessen'. Deze nieuwe naam sluit beter aan bij de taken van de werkgroep. De convenors zijn een questionnaire aan het opstellen. Aan de hand hiervan willen ze de pijnpunten in de controleprocessen blootleggen en samen met de leden zoeken naar oplossingen.

Lees meer info in het verslag.