15/01/2019 Verslag regionaal overleg Brussel

Op 12 november kwamen de leden van het regionaal overleg Brussel samen.

In de voormiddag betrof het een sessie over accijnzen en meer bepaald de nota over het brouwen van bier.

In de namiddag kwam Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douaneadministratie, er zijn nieuw managementplan voorstellen.

Verder werd ook een presentatie gegeven over de brexit.

Het overlegmoment werd afgesloten met vragen van het publiek.

Lees meer informatie in de verslagen en documentatie.